Olympiavalmennuskeskukset huippu-urheiluverkostossa

Olympiavalmennuskeskukset ovat suomalaisen huippu-urheilun osaamiskeskittymiä, joissa urheilijoille on tarjolla nimetyissä lajeissa kansainvälisesti kilpailukykyinen valmennus, asiantuntijatoiminta, olosuhteet, asuminen, ruokailut ja kaksoisuratuki. ​

Toiminnan tavoitteena on varmistaa ja vauhdittaa suomalaisten kärkiurheilijoiden kansainvälistä menestystä takaamalla heille kilpailukykyinen päivittäisvalmentautuminen ja asiantuntijatoiminta. Tehtävänä on kasvattaa Suomelle maailman parhaita huippu-urheilijoita

Olympiavalmennuskeskukset on tarkoitettu kansainvälisen tason huippu-urheilijoille, jotka täyttävät urheiluakatemian, lajiliittojen ja Olympiakomitean valintakriteerit. ​

​Olympiavalmennuskeskukset ovat osa suomalaista huippu-urheiluverkostoa.

Huippu-urheiluosaamisen kehittäminen

Huippu-urheiluosaamista kehitetään myös olympiavalmennuskeskuksissa Olympiakomitean osaamisohjelman kautta. Ohjelman tärkein tehtävä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille ja näin parantaa huippu-urheilumenestystä lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Osaamisohjelma rakentuu neljästä osa-alueesta: (1) asiantuntijatoiminnasta, (2) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta (TKI), (3) seurannasta ja arvioinnista sekä (4) valmennusosaamisesta.

Tutustu osaamisohjelmaan

Urheiluakatemiat

​Urheiluakatemiat ovat paikallisia yhteistyöverkostoja, jotka tukevat urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttavat urheilijan kaksoisuran rakentamisessa sekä linkittävät valmennuksen asiantuntijatoiminnan urheilijan ja valmentajan arkeen. ​

Urheiluakatemiatoiminta on tarkoitettu nuorille huipuille tai huipulle/ammattiurheiluun tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.​

​Urheiluakatemioiden verkostoon kuuluu oppilaitoksia yläkouluista korkea-asteen oppilaitoksiin, lajiliittoja, seuroja, kuntia ja kaupunkeja sekä lukuisa joukko muita urheilutoimijoita.​

Lue lisää urheiluakatemiatoiminnasta

Valmennuskeskukset

Suomalaisen valmennuksen huippuosaamista edustavat maamme valtakunnalliset huippu-urheilun valmennuskeskukset. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö kehittää suomalaista valmentajuutta ja valmentautumisen olosuhteita yhteistyössä valmennuskeskusten kanssa.

Verkoston valmennuskeskukset löydät tästä